Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je ve společnosti Owlsolution s.r.o., Raková 1782, Raková 02351 (dále jen „provozovatel“) zajištěna v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osob ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 1/2003. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále i jen „Zákon“).


Práva subjektů údajů

Dotčená osoba má, bez ohledu na právní základ zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování a právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky, nebo právo podat návrh k zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Více informací o právech subjektů údajů (pdf)
Jakým způsobem může dotyčná osoba uplatnit své právo (pdf)
Oznámení porušení ochrany osobních údajů dotyčné osobě (pdf)


Informační povinnost vůči dotčeným osobám

Zásady spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů vyžadují, aby dotyčná osoba byla informována o existenci zpracovatelské operace a jejích účelech.

Informace související se zpracováním osobních údajů týkajících se dotyčné osoby provozovatel dotyčné osobě poskytuje v době získávání osobních údajů od dotyčné osoby, nebo pokud byly osobní údaje získány z jiného zdroje, v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů v souladu s Nařízením a Zákonem.

Uzavření smlouvy (pdf)
Účetní a daňová evidence (pdf)
Marketing (pdf)
Agenda subjektů údajů (pdf)

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.