Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je ve společnosti Owlsolution s.r.o., Raková 1782, Raková 02351 (dále jen „provozovatel“) zajištěna v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osob ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 1/2003. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále i jen „Zákon“).


Práva subjektů údajů

Dotčená osoba má, bez ohledu na právní základ zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování a právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky, nebo právo podat návrh k zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Více informací o právech subjektů údajů (pdf)
Jakým způsobem může dotyčná osoba uplatnit své právo (pdf)
Oznámení porušení ochrany osobních údajů dotyčné osobě (pdf)


Informační povinnost vůči dotčeným osobám

Zásady spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů vyžadují, aby dotyčná osoba byla informována o existenci zpracovatelské operace a jejích účelech.

Informace související se zpracováním osobních údajů týkajících se dotyčné osoby provozovatel dotyčné osobě poskytuje v době získávání osobních údajů od dotyčné osoby, nebo pokud byly osobní údaje získány z jiného zdroje, v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů v souladu s Nařízením a Zákonem.

Uzavření smlouvy (pdf)
Účetní a daňová evidence (pdf)
Marketing (pdf)
Agenda subjektů údajů (pdf)

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.